update
shadow
hmg निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत–पत्र Online नविकरण र दर्ताको लागि
shadow
hmg Nepal Business License e-portal
shadow

Focal Person

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
       
क्र.स विषय सम्पर्क व्यक्ति फोन
मन्त्रालयको प्रवक्ता    सहसचिव श्री राजेन्द्र राज शर्मा ९८५११२९२५६
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सचिव वैठक निर्णय कार्यान्वयन  सहसचिव श्री ध्रुवराज जोशी ९८४१२५८३९
शासकीय सुधार एकाई-संयोजक
प्रशासन सुधार प्राविधिक समिति -संयोजक  सहसचिव श्री सरोज कुमार प्रधान ९८४१४४४६१५
मन्त्रालयको सहायक प्रवक्ता तथा  सूचना अधिकारी  उपसचिव श्री  विष्णु प्रसाद शर्मा ९८५१०९७७७४
विपद सम्पर्क व्यक्ति
गरिवी निवारण 
सुशासन सम्बन्धि सम्पर्क अधिकारी
सम्पति विवरण व्यवस्थापन सम्बन्धी 
 उपसचिव श्री गणेश अर्याल 
        ९८५१०७९४१०  
१० शान्ति सम्पर्क अधिकारी
११ जनगुनासो व्यवस्थापन अधिकारी  
१२ महान्याधिवक्ताको कार्यालय  उपसचिव(कानुन) श्री कृष्ण कुमार कार्की  ९८४१३६३९७२
१३
 
मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना
१४ फैसला कार्यान्वयन 
१५ शासकीय सुधार सम्पर्क व्यक्ति  शाखा अधिकृत जय बहादुर खड्का  ४२११८१९(२९२)
१६ लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति                       - -
१७ IT Focal Person  कम्प्युटर  ईन्जिनियर श्री सुष्मा श्रेष्ठ ९८४१८२१२५७
१८ Environment Focal Person  समाजशास्त्री  श्री शोभा भण्डारी चालिसे ९८३७
१९ लैङ्गिक सहायक  सम्पर्क व्यक्ति