भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत उत्कृष्ट अभ्यासहरुका प्रयोगकर्ता तथा कार्यान्वयनकर्ता निजामती कर्मचारीहरुको विवरण

Published On: 2019-05-26

Download

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit